Our Services

เพราะรากฐานที่มั่นคง
คืองานของเรา

เรามีบริการตอกเสาเข็มด้วยรถปั้นจั่นล้อแทรค ปั้นจั่นสาน ปั้นจั่นตีนตะขาบ เสาเข็มเจาะรถสว่าน เสาเข็มเจาะ 3 ขา ตอกเข็มสปันไมโครไพล์ รวมถึงการจำหน่ายเสาเข็มครบวงจร

สามารถเข้าทำงานได้ในทุกสภาพพื้นที่ แม้กระทั่งหน้าฝน ก็สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

เรามีทีมวิศวกรตรวจสอบคุณภาพของงานให้ออกมาดีที่สุด อีกทั้งเราใช้วัสดุที่มีคุณภาพที่ได้ตามมาตรฐานวิศวกรรม

บริการด้านปั้นจั่น ตอกเสาเข็ม

เรามีบริการตอกเสาเข็มด้วยรถปั้นจั่นล้อแทรค ปั้นจั่นสาน ปั้นจั่นตีนตะขาบ สามารถตอกเสาเข็ม ได้สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมกับสภาพหน้างาน

โดยเรารับตอกเสาเข็มรูปตัวไอ, สี่เหลี่ยมตัน, เสาเข็มหกเหลี่ยม ขนาด 15, 18, 22, 26, 30, 35 สามารถเข้าทำงานได้ในทุกสภาพพื้นที่ แม้กระทั่งหน้าฝน มีความคล่องตัวเละสามารถตอกได้รวดเร็ว (สามารถเริ่มตอกได้ทันที่เมื่อรถเข้าถึงหน้างาน)

เราได้ให้บริการตอกเสาเข็มมามากมาย ทั้งงานเล็ก งานใหญ่ อาทิ โครงการหมู่บ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียม, งานต่อเติม – ซ่อมแซม งานหมู่บ้าน อาคาร – โรงงาน โรงเรียน ถนน – สะพาน ป้ายจราจร กำแพงกันดิน งานเขื่อน ถังประปา ฐานเสาสัญญาณโทรศัพท์ ประสบการณ์มากมาย เพราะความมั่นคงของฐานรากคืองานของเรา

บริการด้าน เสาเข็มเจาะ

รับทำเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 35, 40, 50, และ 60 cm.

รับเจาะนำเข็มตอก (Pre-Bore) เจาะทดสอบดิน เจาะเทสต์ โดยเรามีรถสว่านเจาะเสาเข็ม และ เข็มเจาะสามขา ไว้ให้บริการเพื่อตอบโจทย์กับหน้างานทุกรูปแบบ

อีกทั้งเรายังให้ความสำคัญในทุกๆขั้นตอนของการเจาะเสาเข็ม เพื่อให้เสาเข็มทุกต้นออกมาสมบูรณ์ที่สุด และเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเรามีทีมวิศวกรตรวจสอบผลงานคุณภาพเสาเข็มให้ออกมาดีที่สุด อีกทั้งเราใช้วัสดุที่มีคุณภาพที่ได้ตามมาตรฐาวิศวกรรม เพื่อให้เสาเข็มออกมามีคุณภาพทุกต้น

บริการตอกเข็ม สปันไมโครไพล์

เสาเข็มไมโครไพล์ สำหรับลูกค้าที่ต้องการต่อเติม บ้านจัดสรรค์ ซึ่งจุดที่ต่อเติมมักจะแคบจนเสาเข็มขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้ามาทำงานได้ หากตอกเสาเข็มไม่ได้ความลึกจนถึงชั้นดินแข็ง ก็จะเสี่ยงต่อการทรุดตัวในภายหลังอีก จากปัญหาตรงนี้จึงได้มีการออกแบบเสาเข็มแบบสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ขึ้นมา
เพื่อให้สามารถลงเข็มได้ลึกจนถึงชั้นดินแข็งในบริเวณหน้างานที่แคบแบบนี้ได้

บริการจำหน่าย เสาเข็มครบวงจร

– มีเสาเข็มทุกเสปค มาตรฐานโรงงาน และ มอก. 2549
– มีบริการเสาเข็มพร้อมตอกหรือสั่งผลิต